1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.kesteo.com (zwany dalej: „Serwisem”).
2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Loopa.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 2, NIP: 118-215-99-93, REGON: 368950541, KRS: 0000708471, zwana dalej Loopa.eu.
3. Loopa.eu dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Loopa.eu zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych lub umożliwiających pobieranie materiałów dostępnych na stronie;
3. W przypadku skorzystania z formularzy w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane: a) imię i nazwisko; b) adres e-mail; c) numer telefonu; d) adres serwisu www; e) ruch w serwisie www; f) średnią wartość koszyka w serwisie www; g) branżę;
4. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu od Użytkowników mogą być gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Loopa.eu wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w przypadku, gdy zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
2. Loopa.eu wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług i produktów świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.

§ 3 Mechanizm cookies, piksele

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Loopa.eu za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Loopa.eu usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.
2. Loopa.eu wykorzystuje dwa typy plików cookies: a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników; b) cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
3. Loopa.eu wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
5. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Loopa.eu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
6. Strona Serwisu zintegrowana jest z następującymi systemami , które śledzą aktywność użytkownika (piksele i ciasteczka):
a) Google Analytics;
b) Google Tag Manager;
c) Facebook;
d) WordPress;
e) Omniconvert.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Loopa.eu za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) oraz zgodnie z RODO;
2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników, zbieranych za pośrednictwem Serwisu, mają jedynie uprawnieni pracownicy Loopa.eu.
3. Loopa.eu zapewnia Użytkownikom, którzy korzystają z usług świadczonych drogą elektroniczną, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po skontaktowaniu się z Usługodawcą za pośrednictwem e-maila rodo@loopa.eu lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Zarządzanie danymi osobowymi
4. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Możliwe jest to poprzez wysłanie informacji na adres e-mail rodo@loopa.eu lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie Zarządzanie danymi osobowymi . Loopa.eu może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Loopa.eu roszczeń od danego Użytkownika.

W razie wątpliwości co do zapisów naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt